AXXIA Self-assessment Tool

AXXIA Self-Assessment Tool

  1. Is duurzaamheid geïntegreerd in de bedrijfsvoering?
  2. Vormt het bij de inrichting, productie en projecten het vertrekpunt?
  3. Zijn de werknemers daarvoor intrinsiek gemotiveerd.

De AXXIA Self-assessmenttool heeft als doel om inzicht te geven in de wijze waarop bedrijven bijdrage aan Sustainable Development Goals oftewel Global Goals. AXXIA kiest voor de Global Goals en maakt tevens de koppeling naar de positie van het bedrijf voor de bepaling van de bedrijfsstrategie duurzaamheid.

De Self-assessmenttool is een eerste stap in de volgende stap naar een duurzame, inclusieve en ecologisch impact neutrale bedrijfsvoering. Het is een lijst met stellingen vanuit de Global Goals, die u in 15-20 minuten on-line kunt beantwoorden. Alle stellingen dienen te worden beantwoord voordat u de Self-assessment afsluit.

Goal07
Goal08
Goal12
Goal13
Goal15
Goal17