AXXIA Self-assessment Tool

Toelichting AXXIA-scan

goals-wheel-solid.png#asset:28

De Self-assessmenttool is door AXXIA ontwikkeld om bedrijven inzicht en een richting te geven in het zetten van stappen naar een duurzame, inclusieve en ecologisch gezien impact neutrale bedrijfsvoering. Gekozen is voor het kader van de Sustainable Development Goals oftewel de Global Goals, zoals hieronder weergegeven.

img-goals.png#asset:27

Figuur: Global Sustainable Development Goals (bron: www.un.org)

Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.
De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: Leaving no one behind. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn bijzonder ambitieus en de realisatie vraagt om een sterke mondiale samenwerking. Het geheel van 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is voor het midden- en kleinbedrijf op dit moment te veelomvattend.
Daarom vormt een selectie door AXXIA van 6 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en bijbehorende targets het vertrekpunt van deze self-assessment. Een eerste selectie ook met het oog op de Nederlandse situatie en dat het midden- en kleinbedrijf veelal regionaal of nationaal werkt.

Goal07
Goal08
Goal12
Goal13
Goal15
Goal17

Bij deze self-assessment is het niet alleen van belang waar men nu als bedrijf staat, maar ligt de nadruk ook op het gewenste eindpunt en de weg er naar toe, “Duurzaam denken en doen” in zowel werk als prive. Motivatie om duurzaamheidsonderwerpen aan te pakken ontstaat vanuit de eigen behoefte, maar deze behoefte kan erg verschillen; om te voldoen aan wet en regelgeving, om er zelf beter van te worden, de samenleving te verbeteren of zelfs onze planeet te behouden voor toekomstige generaties.
AXXIA sluit hiermee deels aan bij het waardenkruis van Wetzels (2016, Nyenrode) dat 4 archetypes op het gebied van MVO onderscheidt: Wanabees, Followers, Front runners en Game changers.
Op elk van deze niveau’s is sprake van een andere type motivatie, excentriek bij de Wanabees en Followers en intrinsiek bij de Front runners en Game changers. Deze positionering is in onderstaande figuur weergegeven. Het proces van MVO en verduurzaming wordt onderstaand met de pijlen in het waardenkruis van MVO verduidelijkt.

mvo-transparant-groot.gif#asset:237


De actuele positionering van het bedrijf is essentieel om ook de weg verder vooruit te kunnen stippelen naar MVO en duurzaamheid om te komen tot een voor mens en milieu verantwoorde bedrijfsvoering.
Is duurzaamheid geïntegreerd in de bedrijfsvoering, vormt het bij de inrichting, productie en projecten het vertrekpunt en zijn de zowel de directie als de werknemers daarvoor intrinsiek gemotiveerd?

Deze belangrijke voorwaarden vormen de weg naar een duurzame, inclusieve en voor het milieu impact neutrale of circulaire bedrijfsvoering. Winst kan “socialer en groener” worden terwijl het bedrijf zich tegelijkertijd beter op de toekomst voorbereidt én het bij draagt aan de het behalen van de doelen voortkomend uit de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Op basis van de self-assessement krijgt het bedrijf een eerste waardering voor haar inspanningen, Niveau 0 Compliance gericht ondernemen, Niveau 1 maatschappelijk verantwoord ondernemen of Niveau 2 duurzaam ondernemen om zo haar positie te kennen. Vervolgstappen in Niveau 2 zijn het in kaart brengen van de voetafdruk, kijken naar wat de reductie- en mitigatiemogelijkheden zijn om uiteindelijk de Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste impacts te compenseren.
Met “Herstel by design” in de bovenste pijl in het vak van Impact neutraal ondernemen werken we uiteindelijk toe naar een systeem dat wereldwijd economisch en ecologisch herstellend is, zoals binnen de circulaire economie wordt gesteld.

< Terug naar de tool